BIURO NIERUCHOMOŚCI
MARIA KOWALSKA

Krótko o nas

Biuro Nieruchomości Maria Kowalska

Zajmuję się zarządzaniem nieruchomościami od ponad 20 lat. Posiadam wysokie kwalifikacje zawodowe i długoletnią praktykę w zawodzie. Zarządzałam różnymi typami nieruchomości: gminnymi, Skarbu Państwa, prywatnymi oraz wspólnotami mieszkaniowymi. Z wykształcenia jestem prawnikiem. Ukończyłam też Studium podyplomowe na wydziale Ekonomicznym U.Ł. Posiadam licencję zawodową w zakresie zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Jestem członkiem Łodzkiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, którego celem jest dbanie o rozwój kwalifikacji i poziom etyki zawodowej zarządców nieruchomości. Stowarzyszenie jest zrzeszone w PFSZN - Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, będącej członkiem CEPI-CEI - Europejskiego Stowarzyszenia Zawodów Nieruchomościowych w Unii Europejskiej.

Nasza firma istnieje od 12 lat. Przez ten czas udało nam się stworzyć niezawodny zaspół fachowców z kompleksowym zapleczem organizacyjno-technicznym, a naszą rzetelnością i skutecznością zdobyliśmy zaufanie wielu klientów. Współpraca ze wspólnotami wymaga od nas, jako zarządcy dyspozycyjności. Główną zasadą naszej pracy jest stały kontakt i wymiana informacji pomiędzy zarządem i członkami wspólnoty, a zarządcą nieruchomości. Realizujemy to poprzez spotkania w biurze, za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu. W razie potrzeby, dokonujemy inspekcji na terenie nieruchomości, przy udziale właścicieli. Zawsze jesteśmy gotowi udzielić każdemu członkowi wspólnoty wyczerpujących informacji dotyczących zarządzania nieruchomością. W celu zapewnienia nowoczesnej, sprawnej i przyjaznej współpracy, każda zarządzana przez nas nieruchomość ma swojego administratora, który czuwa nad prawidłową i rzetelną współpracą. Firma zapewnia prawidłową gospodarkę ekonomiczno-finansową nieruchomości oraz prowadzenie księgowości nieruchomości.​​architecture1

Gwarancje. Posiadamy polisy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej zarządcy i pośrednika w obrocie nieruchomościami. Stosowane przez firmę procedury zarządzania są zgodne ze standardami krajowymi oraz Unii Europejskiej

Współpracujemy ze sprawdzonymi firmami usługowymi, działającymi w branży budowlano–instalacyjnej. Ze względu na wielkość oraz ilość obsługiwanych przez nas budynków, jesteśmy w stanie - dzięki wieloletniej współpracy - uzyskiwać bardzo konkurencyjne ceny na wykonanie prac budowlanych.

Zakres działalności firmy obejmuje:

- Zarządzanie nieruchomościami
- Obrót nieruchomościami

- Doradztwo w zakresie rynku nieruchomości

Nasi pracownicy

woman5

Aleksandra Rzymkowska

Kierownik Biura, Główny Księgowy
biuro@mkowalska.pl
42 654 25 33

man1

Maciej Fortuna

Administrator
maciej.fortuna@mkowalska.pl
515 106 198

woman6

Nina Nowicka

Administrator
nina.nowicka@mkowalska.pl
515 106 198

man2

Adam Pląska

Administrator
adam.plaska@mkowalska.pl
515 106 198

man4

Konrad Steckiewicz

Administrator
konrad.steckiewicz@mkowalska.pl
515 106 198

Zarządzanie nieruchomościami

Biuro Nieruchomości Maria Kowalska

Zajmujemy się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami. Świadczymy usługi dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych i prawnych będących właścicielami  nieruchomości.

Oferujemy kompleksową obsługę nieruchomości w zakresie:

 • prowadzenie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości
 • analiza i doradztwo, w zakresie optymalizacji kosztów dotyczących nieruchomości, przy jednoczesnym podniesieniu jej standardu (nowe technologie, innowacyjne rozwiązania)
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, niezbędnych do poprawy stanu technicznego nieruchomości
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • kreślenie planu działań inwestycyjnych
 • nadzór nad rzetelnym i fachowym wykonaniem umów z dostawcami usług na rzecz wspólnoty
 • nadzór nad przeglądami budowlanymi i okresowymi kontrolami budynków
 • obsługa finansowo-księgowa wspólnoty
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • indywidualne rozliczanie członków wspólnoty
 • koordynacja procedury windykacji należności od dłużników, w ramach uchwały wspólnoty.
 • bieżące kontrolowanie stanu nieruchomości
 • nadzór nad regulowaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych, wynikających z funkcjonowania wspólnoty
 • przygotowywanie uchwał i obsługa zebrań wspólnoty
 • sporządzanie rozliczeń finansowych
 • protokolarne przejęcie dokumentacji nieruchomości od dotychczasowego zarządcy
 • usługa e-kartoteka, umożliwiająca podgląd stanu swojego konta w komputerze, lub telefonie, bez wychodzenia z domu

architecture2 

Szanowni Państwo, jeśli czujecie, że nadszedł czas na podjęcie decyzji o zmianie administracji bądź zarządcy, zapraszam do współpracy. Jesteśmy profesjonalistami otwartymi na wszelkie wyzwania.

Obrót nieruchomościami

Biuro Nieruchomości Maria Kowalska

klucz1

Zajmujemy się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami w zakresie:

 • nabycia lub zbycia praw do nieruchomości
 • nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części

Wykonujemy również opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie zarządzania i  rynku nieruchomości.

Sprawdź nasze oferty nastronie gratka.pl

e-kartoteka

Biuro Nieruchomości Maria Kowalska

e-kartoteka to usługa, dzięki której sprawdzisz wszystkie potrzebne informacje na temat swojego lokalu:

 

 • kartę lokalu
 • naliczenia (szczegółowe składniki czynszu)
 • kartę właściciela (szcegółowa historia naliczeń, historia wpłat, aktualny stan konta)

book2

Zaloguj się w usłudze e-kartoteka.

Nie znasz swojego loginu lub hasła? Skontaktuj się z nami.

 

Dokumenty

Biuro Nieruchomości Maria Kowalska

Tuataj zbajdziesz niezbędne akty prawne i informacje techniczne

AKTY PRAWNE

Kodeks Cywilny

Ustawa o własności lokali

Ustawa o zmianie ustawy o wlasnosci lokali

Warunki techniczne

Warunki techniczne 2003

 

INFORMACJE TECHNICZNE

Legalizacja wodomierzy

Wentylacja lokali

Windykacja należności

book

Kontakt

Biuro Nieruchomości Maria Kowalska

Godziny pracy Biura:

8-16 poniedziałek
9-17 wtorek
8-16 środa
8-16 czwartek
8-16 piątek

Adres Biura

ul. Limanowskiego 25
91-301, Łódź

Zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość

Aleksandra Rzymkowska

|

Kierownik Biura, Główny Księgowy

biuro@mkowalska.pl
42 654 25 33

Maciej Fortuna

|

Nina Nowicka

|

Adam Pląska

|

Konrad Steckiewicz

|

Znajdź nas na mapie

Biuro Nieruchomości Maria Kowalska

Adres

ul. Limanowskiego 25
91-301, Łódź

biuro@mkowalska.pl

42 654 25 33
515 106 198
797 122 928

Godziny pracy Biura:

8-16 poniedziałek
9-17 wtorek
8-16 środa
8-16 czwartek
8-16 piątek

m6