BIURO NIERUCHOMOŚCI
MARIA KOWALSKA


OGŁOSZENIE

W związku z zaleceniami Państwowego Inspektoratu Sanitarnego (SANEPID), dotyczącymi epidemi koronawirusa w Polsce informujemy, że od dnia 16.03.2020, do odwołania Biuro nie będzie obsługiwało Petentów w sposób bezpośredni, w swojej siedzibie. W sprawach niezbędnych prosimy o kontakt telefoniczny na numer: 42 654 25 33 oraz 515 106 198.

Jednocześnie informujemy, że w porozumieniu z Zarządami Wspólnot, terminy rocznych zebrań zostaną przesunięte na okres późniejszy. Nowe terminy zebrań zostaną podane do wiadomości Członków Wspólnot, z odpowiednim wyprzedzeniem.

kpic1

Zarządzanie

Zajmujemy się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami...

mkpic2

Pośrednictwo

Zajmujemy się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Wykonujemy opracowania i ekspertyzy...

kpic3

Kontakt

Zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość. Chętnie udzielimy odpowiedzi ...

O nas

Biuro Nieruchomości Maria Kowalska

Zajmuję się zarządzaniem nieruchomościami od ponad 20 lat. Posiadam wysokie kwalifikacje zawodowe i długoletnią praktykę w zawodzie. Zarządzałam różnymi typami nieruchomości: gminnymi, Skarbu Państwa, prywatnymi oraz wspólnotami mieszkaniowymi. Z wykształcenia jestem prawnikiem. Ukończyłam też Studium podyplomowe na wydziale Ekonomicznym U.Ł. Posiadam licencję zawodową w zakresie zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Jestem członkiem Łodzkiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, którego celem jest dbanie o rozwój kwalifikacji i poziom etyki zawodowej zarządców nieruchomości. Stowarzyszenie jest zrzeszone w PFSZN - Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, będącej członkiem CEPI-CEI - Europejskiego Stowarzyszenia Zawodów Nieruchomościowych w Unii Europejskiej.

Nasza firma istnieje od 2004 roku. Przez ten czas udało nam się stworzyć niezawodny zaspół fachowców z kompleksowym zapleczem organizacyjno-technicznym, a naszą rzetelnością i skutecznością zdobyliśmy zaufanie wielu klientów. Współpraca ze wspólnotami wymaga od nas, jako zarządcy dyspozycyjności. Główną zasadą naszej pracy jest stały kontakt i wymiana informacji pomiędzy zarządem i członkami wspólnoty, a zarządcą nieruchomości. Realizujemy to poprzez spotkania w biurze, za pośrednictwem poczty. e-mail lub telefonu. architecture12 W razie potrzeby, dokonujemy inspekcji na terenie nieruchomości, przy udziale właścicieli. Zawsze jesteśmy gotowi udzielić każdemu członkowi wspólnoty wyczerpujących informacji dotyczących zarządzania nieruchomością. W celu zapewnienia nowoczesnej, sprawnej i przyjaznej współpracy, każda zarządzana przez nas nieruchomość ma swojego administratora, który czuwa nad prawidłową i rzetelną współpracą.Firma zapewnia prawidłową gospodarkę ekonomiczno-finansową nieruchomości oraz prowadzenie księgowości nieruchomości.

Gwarancje Posiadamy polisy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej zarządcy i pośrednika w obrocie nieruchomościami. Stosowane przez firmę procedury zarządzania są zgodne ze standardami krajowymi oraz Unii Europejskiej

Współpracujemy ze sprawdzonymi firmami usługowymi, działającymi w branży budowlano–instalacyjnej. Ze względu na wielkość oraz ilość obsługiwanych przez nas budynków, jesteśmy w stanie - dzięki wieloletniej współpracy - uzyskiwać bardzo konkurencyjne ceny na wykonanie prac budowlanych.

Zakres działalności firmy obejmuje:

- Zarządzanie nieruchomościami
- Obrót nieruchomościami

- Doradztwo w zakresie rynku nieruchomości

Zarządzanie

Biuro Nieruchomości Maria Kowalska

Zajmujemy się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami. Świadczymy usługi dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych i prawnych będących właścicielami nieruchomości.

Oferujemy kompleksową obsługę nieruchomości w zakresie:

 • prowadzenie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości
 • analiza i doradztwo, w zakresie optymalizacji kosztów dotyczących nieruchomości, przy jednoczesnym podniesieniu jej standardu (nowe technologie, innowacyjne rozwiązania)
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, niezbędnych do poprawy stanu technicznego nieruchomości
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • kreślenie planu działań inwestycyjnych
 • nadzór nad rzetelnym i fachowym wykonaniem umów z dostawcami usług na rzecz wspólnoty
 • nadzór nad przeglądami budowlanymi i okresowymi kontrolami budynków
 • obsługa finansowo-księgowa wspólnoty
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • indywidualne rozliczanie członków wspólnoty
 • koordynacja procedury windykacji należności od dłużników, w ramach uchwały wspólnoty.
 • bieżące kontrolowanie stanu nieruchomości
 • nadzór nad regulowaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych, wynikających z funkcjonowania wspólnoty
 • przygotowywanie uchwał i obsługa zebrań wspólnoty
 • sporządzanie rozliczeń finansowych
 • protokolarne przejęcie dokumentacji nieruchomości od dotychczasowego zarządcy
 • usługa e-kartoteka, umożliwiająca podgląd stanu swojego konta w komputerze, lub telefonie, bez wychodzenia z domu
 • architecture13

Szanowni Państwo, jeśli czujecie, że nadszedł czas na podjęcie decyzji o zmianie administracji bądź zarządcy, Skontaktuj się z nami. Jesteśmy profesjonalistami otwartymi na wszelkie wyzwania.

Pośrednictwo

Biuro Nieruchomości Maria Kowalska

klucz

Zajmujemy się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami w zakresie:

 • nabycia lub zbycia praw do nieruchomości
 • nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części

Wykonujemy również opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie zarządzania i rynku nieruchomości.

Sprawdź nasze oferty nastronie gratka.pl

Skontaktuj się z nami

e-Kartoteka

Biuro Nieruchomości Maria Kowalska

book

e-kartoteka to usługa, dzięki której sprawdzisz wszystkie potrzebne informacje na temat swojego lokalu:

Zaloguj się w usłudze e-kartoteka.

Nie znasz swojego loginu lub hasła? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Biuro Nieruchomości Maria Kowalska

Adres Biura

ul.Bolesława Limanowskiego 25
(91-302) Łódź
42 654 25 33
biuro@mkowalska.pl

Godziny pracy Biura:

8-16 poniedziałek
9-17 wtorek
8-16 środa
8-16 czwartek
8-16 piątek

Aleksandra Szkatulska |
Kierownik Biura, Główny Księgowy

biuro@mkowalska.pl
42 654 25 33

Joanna Rzętkiewicz |
Maciej Fortuna |
Nina Nowicka |
Adam Pląska |
Konrad Steckiewicz |
Marcin Kowalski |